De behandeling

We streven ernaar u zo snel mogelijk te helpen. Na het maken van een afspraak ontvangt u een informatieve mail over de behandeling en een intakeformulier om terug te sturen. Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Eerst wordt uw lichaam volledig doorgemeten (orgaansystemen, intoleranties, voedingstekorten, blokkades en belastingen). Vervolgens wordt u op basis van de uitkomsten behandeld met een combinatie van homeopathie, bioresonantie en voedingssupplementen.

Reguliere geneeswijze

We stimuleren met natuurlijke, complementaire geneeswijzen uw gezondheid. Dat betekent dat de toegepaste therapie aanvullend is op de reguliere geneeskunde. We vertrouwen er dan ook op dat u de noodzakelijke reguliere hulp niet overslaat. De merdiaanmeting en de bodyscan registreren functie en vitaliteit van organen en cellen. Zij geven geen uitsluitsel over de structuur. Consulteer voor een reguliere diagnose dus altijd uw huisarts of specialist.

Uw privacy is gewaarborgd

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw homeopaat een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw behandelaar heeft als enige toegang tot uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Wat betreft de privacy op de zorgnota kunnen we aangeven dat op uw nota enkel de gegevens staan die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om tot vergoeding over te kunnen gaan.

Beroepsvereniging, tuchtrecht en geschillencommissie

De praktijk is aangesloten bij de NVKH (nr. 1403) en het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (nr. 170379R). Dat laatste betekent o.a. dat de praktijkvoering onderhevig is aan het TCZ tuchtrecht. Voor meer informatie zie de websites van de RBCZ en TCZ. Zie voor informatie aangaande de geschillencommissie de website van Quasir:  www.quasir.nl en Geschilleninstantie Zorggeschil: www.zorggeschil.nl